หมวดหมู่ทั้งหมด

การตรวจสอบจาก RSPO (โต๊ะกลมเรื่องน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน)

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนระดับโลกสำหรับการพัฒนาน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2004 สมาชิกของ RSPO ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเจ็ดภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานน้ำมันปาล์ม รวมถึงผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ผู้แปรรูป และผู้ค้า ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ค้าปลีก ธนาคาร/นักลงทุน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การดำเนินการและส่งเสริมมาตรฐานน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนระดับโลก

เรารู้สึกเป็นเกียรติที่โรงงานของเราเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบของ RSPO และเรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ RSPO เพื่อสนับสนุนความพยายามของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

หมวดหมู่ยอดฮิต